Ubezpieczenie

Każdy Uczestnik organizowanych przez nas wycieczek objęty jest ubezpieczeniem podstawowym, którego sumy gwarancyjne wynoszą odpowiednio 75 000 PLN dla kosztów leczenia oraz 15 000 PLN dla następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sugerujemy zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Jego koszt to 2,5% wartości zakupionej wycieczki.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w warunkach ubezpieczeń.

W przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, szczególnie gdy wymagana jest hospitalizacja ubezpieczonego, należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Centrum Alarmowe HanseMerkur, które czynne jest 24h na dobę:

Tel.: 0048 22 250 13 27

W przypadku zgłoszenia szkody ważne dla nas informacje to: numer polisy, nazwisko zgłaszającego, numer telefonu kontaktowego, adres podczas urlopu, osoba kontaktowa na miejscu, faktyczny stan rzeczy.

Naszym partnerem ubezpieczeniowym jest firma:

HanseMerkur - Ubezpieczenia podróżyOgólne warunki ubezpieczenia podstawowego zawartego w cenie wycieczki

Gwarancja ubezpieczeniowado poprzedniej strony